تهران،منطقه 22،بعد از میدان موج،کانتراست مال

PENETRATION GRADE BITUMEN

Besides, we can manufacture VISCOSITY GRADE bitumen (VG-10, VG-20, VG-30, VG-40) according to ASTM D3381 and IS 73

CUTBACK BITUMEN MEDIUM CURING CUTBACK BITUMEN

CUTBACK BITUMEN MEDIUM CURING CUTBACK BITUMEN

CUTBACK BITUMEN MEDIUM CURING CUTBACK BITUMEN

Besides, we can manufacture RC and SC bitumen according to ASTM D2028 and ASTM D2 02026.

BITUMEN EMULSION

NATURAL RUBBER MODIFIED BITUMEN Type-C NATURAL RUBBER BASED NRMB PENETRATION BASED [Latex or Rubber powder

POLYMER MODIFIED BITUMEN Type -A PLASTOMERIC-THERMO PLASTIC BASED PMB(P) PENETRATION BASED [PE, EVA, EBA,EΜΑ

Crumb Rubber Modified Bitumen Type -D CRUMB RUBBER BASED Type-D CRMB SOFTENING POINT BASED [Crumb Rubber powder from discarded truck tires]

درباره ما

شرکت کیمیا صنعت آرادان در سال ۱۳۵۳ با نام پیمانکاری شفیعی فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۹۲ کارخانه قیر سیازر را بر اساس طراحی کمپانی UOP آمریکا با رعایت استاندارهای بین المللی تاسیس کرد.

شبکه های اجتماعی

نماد ها

طراحی سایت